Om mig

Jag heter Agneta Arpi. Jag arbetar som lärare, kursledare, föreläsare, dramapedagog, symbolpedagog, drömgruppsledare, handledare och skådespelare i Göteborg. Jag är gift och har fyra barn.

Förutom att jag i många år undervisat i svenska, religion, retorik och drama/teater på ungdomsgymnasiet och inom vuxenutbildningen och lett kurser av varierande slag, har jag också varit medlem i playback-teatergruppen Stundens teater (1985-1994). Playback är en teaterform där skådespelarna på stunden iscensätter publikens självupplevda berättelser.

Sedan 1989 spelar jag improviserad teater i Agneta & Agneta, med utgångspunkt i mänskliga relationer. Sedan 2000 ger jag två egna föreställningar: Jag spelar roll (om kvinnors roller) och Prinsessan Margareta (om kvinnors åldrar).
År 2001-2003 vidareutbildade jag mig till symbolpedagog på Symbolon i Fjärås, och 2004-2005 till handledare i skolan på St. Lukas i Göteborg.