Kurser och föredrag

Forumspel

I denna kurs får deltagarna arbeta praktiskt med värderings-övningar och forumspel för att hitta alternativa handlingssätt i konflikter och andra svåra situationer. Forumspel tränar deltagarna inför verkliga situationer och ger dem möjlighet att aktivt reflektera över sina egna ställningstaganden. Forumspelets mål är att förvandla åskådaren till en aktiv och kreativ medskapare i spelet, en som vågar gripa in och säga ifrån vid orättvisor och förtryck.

Vi arbetar också med övningar som utvecklar samarbete, ansvar och tillit.

Målgrupp: Alla som arbetar med människor: lärare, fritidsledare, ungdomsledare, socialarbetare m.fl.

Den lekande människan

Skapande lek, drama och improvisation.
En kurs för dig som arbetar med människor, inom skola, barnomsorg, ungdomsverksamhet och vård. Eller för personalgrupper som vill lära känna varandra på nya sätt.

Du får inspiration, stimulans, idéer och metoder som du kan använda i ditt arbete.

Kursen visar hur lek, drama och improvisation kan användas i kreativt arbete med människor. Vi utvecklar vår tillit och lyhördhet genom att uttrycka oss på olika sätt, individuellt och tillsammans.

Materialet vi använder är våra kroppar, röster och sinnen och vi utgår från våra egna erfarenheter och vår fantasi.
Tillsammans gör vi spontana, komiska, tragiska, realistiska, himmelska och poetiska improvisationer/dramatiseringar.

Retorik/Våga tala

Många människor är rädda för att tala inför en grupp.

I den här kursen lär du dig att slappna av och att framföra ditt budskap med större säkerhet i olika talsituationer.

Du får träna på att berätta, informera och argumentera och att hålla festtal. Du får också träna på att lyssna och att ge respons till andra.

Kursen tar också upp de psykologiska faktorer som påverkar talare och lyssnare, samt kroppsspråkets betydelse.

Kroppsspråk och kommunikation

Vad säger vi med våra kroppar? Hur kommunicerar vi med varandra? Vilka signaler sänder vi ut? Finns det ett manligt och ett kvinnligt kroppsspråk? Kan jag medvetet höja eller sänka min status? Hur nära kan jag gå en annan människa utan att det blir pinsamt? Vad signalerar jag med ögonen och rösten?
Detta är några av de frågor vi försöker besvara tillsammans.

(Föreläsning, 2-4 tim eller workshop, 3-6 tim)

Drömmarnas språk

  1. Föreläsning om synen på drömmar i olika kulturer och tider och om hur man kan arbeta med sina egna drömmar.
    (Obegränsat antal deltagare)
  2. Drömgrupp. Vi arbetar med deltagarnas drömmar.
    (Deltagarantalet är begränsat till 5-10 deltagare) Se bifogade filen: dromgrupp.modell.pdf