återvinningstäcket 2009

Fick det här täcket i halvfärdigt skick av Katarina Neuman, som hittat det på en loppis. Det har legat länge hos mig.

Fick det här täcket i halvfärdigt skick av Katarina Neuman, som hittat det på en loppis. Det har legat länge hos mig. Våren 2009 fick jag kraft att ta itu med det. Jag kantade det med svart tyg och kviltade det. Nu är det på Djupesund.
Någon har alltså sytt ihop lapparna någon gång och sedan har det blivit liggande och så småningom skänkt till en loppis. Och långt senare tar jag på mig uppgiften att slutföra arbetet. Är nöjd med det.