“Spöken och fjärilar” 24.4.02

Spöken och fjärilar är tvillingsjälar.
Vad man säkert vet är,
att inom själva spöket
utvecklas en sorts nebulosa som brinner, i bl a helvetet.
Den ger eld åt alla möjliga konstarter
och tycks inte bränna sin bärare
annat än i undantagsfall
och då råder mycket speciella förhållanden,
.t ex stiltje eller vemod.

Ett annat intressant fenomen
som har iakttagits i samband med själforskningen
är spökens relativa dissonans.
Om man sjunger för en grupp eller undergrupp av spöken,
låt säga en vaggvisa eller en glad marschmelodi,
så kommer spökena att ge ett eko av ens egen röst,
men DE KAN INTE HÅLLA TON!
De ekar i olika tonarter
till synes helt utan egna ställningstaganden och egen vilja.

Vad beträffar fjärilarnas relation till spöken vet man
att fjärilarna har så mycket lättare för att dansa,
att ge ett eko av iakttagarens egen omedvetna dans över tiljorna.

Detta sammantaget gör,
att spöken och fjärilar är varandras förutsättningar,
varandras ekon och varandras absoluta motsatser
så som axiomet tvillingsjäl antyder.

Se också Spindel.